feb
28
2013

Editoriál

Nápad na takto – s oveľa väčšou publicitou ako inokedy – riešené špeciálne číslo časopisu Nebyť sám nosím v hlave už dlhé mesiace. Teší ma, že niektoré sny menia podobu z vízie na realitu.

Je iné hovoriť o osvojení či pestúnstve  vo svojom kruhu, medzi insajdermi, ktorí náhradku zažívajú či s ňou pracujú, ako hovoriť o nej verejne aj pred nie priamo zainteresovanými. Ale snáď aspoň v nejakej miere dokáže to, čo ponúkam tentoraz, osloviť, zaujať aj outsajderov.

Požiadala som o rozhovory zopár kamarátok a kamarátov, verím, že prostredníctvom ich odpovedí sa čitateľom podarí pozliepať si v mysliach aspoň aký-taký obraz o situácii  náhradnej rodinnej starostlivosti tu u nás a dnes. Ten obraz je len fragmentom obrazu celospoločenského, ale z mnohých hľadísk – pozitívnych aj negatívnych – by mohol slúžiť ako pars pro toto. Ale jednu zvláštnosť predsa len komunita grupujúca sa okolo náhradky má: vyšší počet hrdiniek a hrdinov na jeden kilometer štvorcový než je bežné v jej okolí. Neviem, či aj v niečom ďalšom, ale v tomto istotne môže zohrávať úlohu príkladu.

 

Zuzana Mojžišová

feb
28
2013

ZAŽIL SOM AHA EFEKT

Mário Homolka –  183-centimetrový katolík, ktorému je veľa vecí sympatických na evanjelikoch aj židoch. Slovák, čo by rád vedel po maďarsky. 50-ročný otec malých detí. Dokumentarista a filmový producent.

Poslal mi fotografie, o ktorých napísal, že vypovedajú o jeho šťastí.

  Continue Reading »

feb
28
2013

SNÍVAŤ, NIE SA IBA PRIZERAŤ

Renáta Matejová  je vyštudovaná detská sestra a špeciálna pedagogička. Tri roky pracovala  v nemocnici pri malých deťoch.  Po materskej dovolenke robila 14 rokov v Návrate, o.z. ako sociálna pracovníčka, neskôr koordinátorka Centra Návrat v Bratislave. Venovala  sa hľadaniu rodín pre opustené a znevýhodnené deti (najmä z detských domovov) a poradenstvu pre náhradné rodiny.  Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v klientom centrovanej terapii. Momentálne pracuje ako riaditeľka detského domova v Bratislave. Je  vydatá, má dve dospelé deti.

Continue Reading »

feb
28
2013

PRIESTORY, KDE MOŽNO SPOČINÚŤ

Katarína Kuchťáková sa narodila  na Orave,  vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Komenského. Je predsedníčkou Asociácie náhradných rodín, koordinátorkou klubu náhradných rodín v Bratislave, koordinátorkou projektu odľahčujúcej starostlivosti pre náhradné rodiny,  pracuje na projektoch, ktoré pomáhajú náhradným rodinám zvládať život s prijatými deťmi. Je mamou dvoch biologických synov,  od roku 1993 pestúnskou mamou troch súrodencov, ktorých prijala vo veku 7, 6, 4 roky a mala ich v starostlivosti do dospelosti, keď sa osamostatnili. Má dve vnúčatá, žije v Bratislave.

Continue Reading »

feb
27
2013

NAPRIEK ZMENÁM, CIEĽ OSTÁVA

Marek Roháček pochádza z Prešova, vyštudoval špeciálnu pedagogiku a sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval s problémovou mládežou, s deťmi s mentálnym postihnutím a ľuďmi so závislosťou. Spolu s Vladislavom Matejom založil v roku 1993 Návrat, občianske združenie, ktorého je predsedom. Venuje sa rodinným formám starostlivosti o opustené deti, sanácii rodín v kríze, systémovým zmenám sociálnoprávnej ochrany detí, rozbiehal profesionálne rodičovstvo na Slovensku. Supervíziu a mentoring realizuje od roku 2003, externe učí na Katedre sociálnej práce na PdF UK, publikuje a prednáša. Je ženatý, otec štyroch detí, z toho dvoch v pestúnskej starostlivosti.

Continue Reading »

feb
26
2013

VEĎ AJ TOTO JE RIEŠENIE

Oľga Hátasová popri deťoch vyštudovala sociálnu prácu. Je zamestnaná ako sociálna pracovníčka v detskom domove Studienka v Bratislave, kde má na starosti prevažne deti žijúce v profesionálnych rodinách.  Koordinuje kluby náhradných rodín. Má v pestúnskej starostlivosti dve deti, 15 a 17-ročné.

Alica Rosová sa narodila a vyrastala v Bratislave. Kedysi chcela ilustrovať knižky, ale nakoniec ukončila Elektrotechnickú fakultu SVŠT. Pracuje ako výskumníčka v oblasti výskumu štruktúry materiálov na Elektrotechnickom ústave SAV. Jej špecializáciou je elektrónová mikroskopia. Tvrdí, že ju má rada, lebo spája estetický vnem s hľadaním vnútornej štruktúry materiálov. Jednoducho pekné fotečky a čo sa za nimi skrýva v oblasti neviditeľnej ľudským okom. Je slobodná. Má dve deti v pestúnskej starostlivosti. Vlastne už len jedno, lebo starší syn už má 18 rokov a formálna pestúnska starostlivosť mu skončila. Študuje a žije naďalej vo svojej pestúnskej rodine s náhradnou mamou a  mladšou sestrou, ktorá  je gymnazistka.

Continue Reading »

feb
26
2013

ČO NAJMLADŠÍ CHLAPČEK. ALEBO DIEVČATKO?

Jana a Vladimír Michalovci manželmi 27 rokov. On pracuje v kníhkupectve a vydavateľstve Artforum, ona v Bibiane, medzinárodnom dome umenia pre deti. Majú štyri dcéry. Tri sa im narodili, jednu  prijali. To ichiné“ rodičovstvo začalo preto, lebo nenašli dostatočné dôvody nato, prečo neposkytnúť dieťatu to, čo najviac potrebuje: rodinu.

Continue Reading »

feb
25
2013

ŽIVÁ KNIŽKA

Mária Ema Michalová študuje v štvrtom ročníku na bratislavskom bilingválnom gymnáziu. Jej adoptívnymi rodičmi Jana a Vladimír Michalovci. Krásne sa vie usmievať a mračiť na celý náš svet.

Continue Reading »